Strona Główna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie

phone Masz problem ? Zadzwoń: (46) 856-03-17

 • Zarejestruj się

Nasza Misja

Aktualności

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

karta duzej rodzinyRada Ministrów podjęła uchwałę nr. 85 z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych ( Mon. Pol. z 2014 r. poz. 430) i rozporządzenie z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych ( Dz. U z 2014 r. poz. 755 ).

Rząd ustanowił program dla rodzin wielodzietnych, którego celem jest promowanie modelu rodziny wielodzietnej i jej pozytywnego wizerunku, umacnianie i wspieranie oraz zwiększanie szans rozwojowych i życiowych dzieci wychowujących się w takich rodzinach.

W ramach programu wprowadzona została Karta Dużej Rodziny, jako dokument zapewniający specjalne uprawnienia rodzinom , z co najmniej trojgiem dzieci, bez względu na dochód w rodzinie.

Program jest podstawą do wprowadzenia udogodnień dla rodzin wielodzietnych .W praktyce chodzi o zniżki za wstęp do instytucji podległych ministrom, np. niektórych muzeów, instytucji wystawienniczych, parków narodowych, rezerwatów przyrody, obiektów rekreacyjno- sportowych.

Do programu mogą przystąpić także inne instytucje niż podległe ministrom, np. jednostki organizacyjne funkcjonujące na różnych szczeblach samorządu terytorialnego (np. muzea samorządowe) oraz przedsiębiorstwa prywatne, np. sklepy, restauracje, hotele.

Każda instytucja, która przystąpi do programu będzie mogła wykorzystać w materiałach reklamowych lub informacyjnych znak "Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny". Program będzie realizowany przy współudziale gminy, jako zadanie zlecone z zakresu administracji publicznej.

Koordynatorem programu będzie minister pracy i polityki społecznej. Jego zadaniem będzie zamieszczanie ( i aktualizowanie) na stronie internetowej resortu pracy wykazu uprawnień przyznanych rodzinom wielodzietnym, w tym ulg w opłatach za wstęp do instytucji podległych ministrom oraz rabatów na produkty i usługi świadczone przez inne podmioty. W praktyce wykaz będzie źródłem informacji na temat podmiotów i instytucji zapewniających rodzinom wielodzietnym uprawnienia w ramach programu. Minister pracy będzie musiał prowadzić kampanię informacyjną na rzecz rodzin wielodzietnych, promującą program, zwłaszcza w środkach masowego przekazu. Programowanie rozwoju takiego modelu rodzicielstwa jest szczególnie ważne w rozwoju demograficznym Polski.

Z programu mogą korzystać członkowie rodzin wielodzietnych , czyli takich w którym jest troje i więcej dzieci- niezależnie od osiąganego dochodu. Rodzice otrzymają KDR na czas nieokreślony ( bezterminowo), a dzieci: do ukończenia 18 roku życia; do ukończenia 25 lat w przypadku kontynuowania nauki: bez ograniczeń wiekowych, gdy mają orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności ( na czas jego ważności).

Karta jest przyznawana na wniosek członka rodziny wielodzietnej przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, jest wydawana bezpłatnie. W przypadku jej utraty, kradzieży lub zgubienia ma być wydany duplikat. Zmiana danych w Karcie będzie wymagała wydania nowego dokumentu.

W praktyce KDR jest dokumentem identyfikacyjnym członka rodziny wielodzietnej. Są na niej umieszczone m.in. następujące dane: imię i nazwisko osoby uprawnionej ( rodzica lub dziecka), numer PESEL, termin ważności, numer karty, logo programu.

Uchwała weszła w życie 16 czerwca 2014 roku.

Wzór wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny, którego stanowi załącznik nr. 2 do rozporządzenia.

Formularz wniosku dostępny jest w siedzibie
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Baranowie ul. Armii Krajowej 89.

Lista podmiotów, które zadeklarują przyznanie ulg rodzinom wielodzietnym zostanie przedstawiona w najbliższym czasie.

UCHWAŁA Nr 85 RADY MINISTRÓW z dnia 27 maja 2014 r.w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 27 maja 2014 r.w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 16 czerwca 2014 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych

 

 

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny

Kontakt do GOPS

Adres:
ul. Armii Krajowej 87
96-314 Baranów
Tel.: 46 858-03-17
Godziny pracy:
Poniedziałek, Wtorek,
Czwartek 8:00 - 16:00
Środa 8:00 - 17:00
Piątek 8:00 - 15:00

Powiatowy Urząd Pracy

Adres:
ul. Daleka 11A
05-825 Grodzisk Maz.
tel. 22 755-55-86,
tel. 22 723-01-82
Oferty pracy:
tel. 22 755-55-86 w 121,
tel. 22 734-57-22,
tel. 519-134-239
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Polski Czerwony Krzyż

Adres:
ul. Bartniaka 24
05-825 Grodzisk Maz.
tel. 22 755-52-76
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


www.pck-warszawa.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 • Konkurs dla naukowców i dziennikarzy rozstrzygnięty

  Mariola Racław i Ewa Wołkanowska-Kołodziej laureatkami konkursu o nagrodę im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej. Podczas uroczystej gali w Ministerstwie Rodziny wręczone zostały dziś nagrody w drugiej edycji konkursu o nagrodę im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej, wybitnej polskiej socjolożki.

 • Ubóstwo miało twarz dziecka

  Warty odnotowania jest fakt, że najbardziej poprawiła się sytuacja dzieci. Wskaźnik zagrożenia ubóstwem relatywnym dzieci spadł z 21,1% w 2016 roku do 14,0% w 2017 roku. W ciągu jednego roku odnotowano więc spadek aż o 7,1 pkt. proc.

   
 • Dodatkowe wsparcie na pomoc osobom bezdomnym

  Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza dodatkowy otwarty konkurs ofert w ramach programu „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”,

 • Niższe zagrożenie ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zwłaszcza wśród dzieci

  Polakom żyje się lepiej – potwierdzają to zarówno statystyki (m.in. GUS, Eurostat), jak i międzynarodowe rankingi. Jeszcze w 2016 r. zagrożonych ubóstwem relatywnym było w Polsce prawie 6,5 mln osób. Rok później było ich 872 tys. mniej. Istotnie poprawiła się sytuacja dzieci. Mniej osób korzysta także z pomocy społecznej.

   

Gości Online

Odwiedza nas 134 gości oraz 0 użytkowników.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Podstawowe Informacje

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie czynny jest w godzinach:

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek: 08:00-16:00
Środa: 08:00-17:00
Piątek: 08:00-15:00

Adres i telefon:
ul. Armii Krajowej 89, 96-314 Baranów
tel./fax (46) 856-03-17
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

S5 Box

Logowanie

Rejestracja