Zawiadomienia o wyborze ofert

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie

phone Masz problem ? Zadzwoń: (46) 856-03-17

  • Zarejestruj się

Aktualności

Źródła nie znaleziono

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Nowoczesny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i komputerową obsługą programów fakturujących Symfonia Handel

Dotyczy: zapytania ofertowego na realizację szkolenia zawodowego  „Nowoczesny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i komputerową obsługą programów fakturujących Symfonia Handel” dla
1 osoby w ramach Projektu POKL 7.1.1 w 2015 r. pt. „Człowiek najlepszą inwestycją-aktywna  integracja w Gminie Baranów”

W związku z dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie zawiadamia, że:
na zapytanie ofertowe odpowiedziały 3  firmy.

Oferta Nr 1 – Centrum Kształcenia Ustawicznego SUKCES w Radomiu, ul Szewska 28/3a, 26-600 Radom
Łączna cena brutto wykonania usługi 3 291,00 zł.

Oferta Nr 2 - Neo Consulting & Investment Sp. z o.o. 61-306-Poznań ul. Porzeczkowa 47
Łączna cena brutto wykonania usługi 3 840,00 zł.

Oferta Nr 3 - Zakład Doskonalenia Zawodowego 00-252 Warszawa ul. Podwale 13
Łączna cena brutto wykonania usługi 5 900,00 zł.

Firmy:
1. Centrum Kształcenia Ustawicznego SUKCES w Radomiu, ul Szewska 28/3a, 26-600 Radom
2. Neo Consulting & Investment Sp. z o.o. 61-306-Poznań ul. Porzeczkowa 47

nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, brak dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu ofertowym -  pkt V zapytania ofertowego.

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie Zakładowi Doskonalenia Zawodowego 00-252 Warszawa ul. Podwale za cenę  5 900,00 zł.

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferowane wykonanie
zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.

Koordynator Projektu
Halina Tomczyszyn

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Magazynier z obsługą komputera i wózków jezdniowych

Dotyczy: zapytania ofertowego na realizację szkolenia zawodowego  „Magazynier z obsługą komputera i wózków jezdniowych” dla 2 osób w ramach Projektu POKL 7.1.1 w 2015 r. pt. „Człowiek najlepszą inwestycją-aktywna  integracja w Gminie Baranów”

W związku z dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie zawiadamia, że:
na zapytanie ofertowe odpowiedziały 2 firmy.

Oferta Nr 1 – Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z o.o. 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski  ul. Osiedle Słoneczne 14
Łączna cena brutto wykonania usługi 2 138,00 zł. Cena brutto kursu za 1 uczestnika 1 069,00 zł.

Oferta Nr 2 - Zakład Doskonalenia Zawodowego 00-252 Warszawa ul. Podwale 13
Łączna cena brutto wykonania usługi 6 800,00 zł. Cena brutto kursu za 1 uczestnika 3 400,00 zł.

Firma Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z o.o. 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski  ul. Osiedle
Słoneczne 14
nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, brak dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu ofertowym -  pkt V zapytania ofertowego.

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Nr 2 złożoną przez  Zakład Doskonalenia Zawodowego
00-252 Warszawa ul. Podwale 13 która zaoferowała łączną kwotę 6 800,00 zł  za wykonanie usługi.

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferowane wykonanie
zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.

Koordynator Projektu
Halina Tomczyszyn

Baranów,2015.04.17

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: zatrudnienie  konsultanta ds. poradnictwa zawodowego celem poprowadzenia na terenie gminy Baranów zajęć indywidualnych i grupowychw łącznej ilości 20 godzin zegarowych  z grupą 5-osobową uczestników Projektu POKL 7.1.1 „Człowiek najlepszą inwestycją – aktywna integracja w Gminie Baranów” w terminie od 20 kwietnia 2015 roku do 30 kwietnia 2015 roku.

W związku z dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie zawiadamia, że:

w postępowaniu została złożona 1 oferta nie podlegające odrzuceniu:

1) Oferta Nr 1 złożona przez PaniąKatarzynę Dąbrowską cena 1 godziny usługi 75,00 zł , łączna cena wykonania usługi: 1500,00 zł.

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Nr 1 złożoną przez Panią Katarzynę Dąbrowską za cenę 1500,00 zł.

Koordynator Projektu
Halina Tomczyszyn

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Opiekunka dziecięca

Dotyczy: zapytania ofertowego na realizację szkolenia zawodowego „Opiekunka dziecięca” dla 2 osób w ramach Projektu POKL 7.1.1 w 2015 r. pt. „Człowiek najlepszą inwestycją-aktywna  integracja w Gminie Baranów”

W związku z dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie zawiadamia, że:
na zapytanie ofertowe odpowiedziało 6 firm.

Oferta Nr 1 – Bałtycka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o. o.  80-236 Gdańsk ul. Grunwaldzka 5Łączna cena brutto wykonania usługi 2 000,00 zł. Cena brutto kursu za 1 uczestnika 1 000,00 zł.

Oferta Nr 2 - Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z o.o. 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski  ul. Osiedle
Słoneczne 14
Łączna cena brutto wykonania usługi 2 596,00 zł. Cena brutto kursu za 1 uczestnika 1 298,00 zł.

Oferta Nr 3 – Centrum Kształcenia Ustawicznego SUKCES w Radomiu, ul Szewska 28/3a,
26-600 Radom 01-498 Warszawa, ul. Stanisława Ligonia 20
Łączna cena brutto wykonania usługi 3 232,50 zł. Cena brutto kursu za 1 uczestnika 1 616,25 zł.

Oferta Nr 4 – JPB Doradztwo Personalne 00-375 Warszawa ul. Smolna 13/505
Łączna cena brutto wykonania usługi 4 400,00 zł. Cena brutto kursu za 1 uczestnika 2 200,00 zł.

Oferta Nr 5 – O.K. Ośrodek Kursów Edmund Kwidzyński  84-200 Wejherowo ul. Judyckiego 11
Łączna cena brutto wykonania usługi 4 920,00 zł. Cena brutto kursu za 1 uczestnika 2 460,00 zł.

Oferta Nr 6 – Zakład Doskonalenia Zawodowego 00-252 Warszawa ul. Podwale 13
Łączna cena brutto wykonania usługi 5 900,00 zł. Cena brutto kursu za 1 uczestnika 2 950,00 zł.

Firma JPB Doradztwo Personalne 00-375 Warszawa ul. Smolna 13/505
nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, brak dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu ofertowym -  pkt V zapytania ofertowego.

Udział w postępowaniu deklarowała firma Orbe Sp. z o.o. 31-620 Kraków Osiedle Bohaterów Września 1A/C
oferta tej firmy nie wpłynęła.

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Nr 1 złożoną przez Bałtycką Agencję Rozwoju Regionalnego Sp. z o. o.  80-236 Gdańsk ul. Grunwaldzka 5która zaoferowała najniższą cenę wykonania zamówienia spośród firm spełniających wymogi określone w zapytaniu ofertowym.

Koordynator Projektu
Halina Tomczyszyn

Baranów, 07.04.2015 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: zatrudnienia psychologa celem poprowadzenia na terenie gminy Baranów zajęć indywidualnych i grupowych w łącznej ilości 45 godzin zegarowych (30 godzin warsztatów kompetencji i umiejętności społecznych, 10 godzin warsztatów psychologicznych indywidualnych, 5 godzin warsztatów psychologicznych grupowych)  z grupą 5-osobową uczestników Projektu POKL 7.1.1 „Człowiek najlepszą inwestycją – aktywna integracja w Gminie Baranów”  w terminie 
od 31 marca 2015 roku do 17 kwietnia 2015 roku.

W związku z dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie zawiadamia, że:

w postępowaniu zostało złożone 5 ofert nie podlegających odrzuceniu:

1) Oferta Nr 1 złożona przez Panią Mariolę Przanowską-Jeznach, cena 1 godziny 59,00 zł, łączna cena wykonania usługi: 2 655,00 zł.

2) Oferta Nr 2 złożona przez Pana  Marka Troc, cena 1 godziny 60,00 zł, łączna cena wykonania usługi: 2 700,00 zł.

3) Oferta Nr 3 złożona przez Pana  Miłosza Nowaka, cena 1 godziny 60,00 zł, łączna cena wykonania usługi: 2 700,00 zł.

4) Oferta Nr 4 złożona przez Panią Katarzynę Jasińską, cena 1 godziny 60,00 zł, łączna cena wykonania usługi: 2 700,00 zł.

5) Oferta Nr 5 złożona przez Panią Anetę Gaj, cena 1 godziny 69,00 zł, łączna cena wykonania usługi: 3 105,00 zł.

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Nr 1 złożoną przez Panią Mariolę Przanowską-Jeznach za cenę 2655,00 zł.

Koordynator Projektu
Halina Tomczyszyn

Podstawowe Informacje

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie czynny jest w godzinach:

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek: 08:00-16:00
Środa: 08:00-17:00
Piątek: 08:00-15:00

Adres i telefon:
ul. Armii Krajowej 89, 96-314 Baranów
tel./fax (46) 856-03-17
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

S5 Box

Logowanie

Rejestracja