Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Opiekunka dziecięca

Dotyczy: zapytania ofertowego na realizację szkolenia zawodowego „Opiekunka dziecięca” dla 2 osób w ramach Projektu POKL 7.1.1 w 2015 r. pt. „Człowiek najlepszą inwestycją-aktywna  integracja w Gminie Baranów”

W związku z dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie zawiadamia, że:
na zapytanie ofertowe odpowiedziało 6 firm.

Oferta Nr 1 – Bałtycka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o. o.  80-236 Gdańsk ul. Grunwaldzka 5Łączna cena brutto wykonania usługi 2 000,00 zł. Cena brutto kursu za 1 uczestnika 1 000,00 zł.

Oferta Nr 2 - Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z o.o. 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski  ul. Osiedle
Słoneczne 14
Łączna cena brutto wykonania usługi 2 596,00 zł. Cena brutto kursu za 1 uczestnika 1 298,00 zł.

Oferta Nr 3 – Centrum Kształcenia Ustawicznego SUKCES w Radomiu, ul Szewska 28/3a,
26-600 Radom 01-498 Warszawa, ul. Stanisława Ligonia 20
Łączna cena brutto wykonania usługi 3 232,50 zł. Cena brutto kursu za 1 uczestnika 1 616,25 zł.

Oferta Nr 4 – JPB Doradztwo Personalne 00-375 Warszawa ul. Smolna 13/505
Łączna cena brutto wykonania usługi 4 400,00 zł. Cena brutto kursu za 1 uczestnika 2 200,00 zł.

Oferta Nr 5 – O.K. Ośrodek Kursów Edmund Kwidzyński  84-200 Wejherowo ul. Judyckiego 11
Łączna cena brutto wykonania usługi 4 920,00 zł. Cena brutto kursu za 1 uczestnika 2 460,00 zł.

Oferta Nr 6 – Zakład Doskonalenia Zawodowego 00-252 Warszawa ul. Podwale 13
Łączna cena brutto wykonania usługi 5 900,00 zł. Cena brutto kursu za 1 uczestnika 2 950,00 zł.

Firma JPB Doradztwo Personalne 00-375 Warszawa ul. Smolna 13/505
nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, brak dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu ofertowym -  pkt V zapytania ofertowego.

Udział w postępowaniu deklarowała firma Orbe Sp. z o.o. 31-620 Kraków Osiedle Bohaterów Września 1A/C
oferta tej firmy nie wpłynęła.

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Nr 1 złożoną przez Bałtycką Agencję Rozwoju Regionalnego Sp. z o. o.  80-236 Gdańsk ul. Grunwaldzka 5która zaoferowała najniższą cenę wykonania zamówienia spośród firm spełniających wymogi określone w zapytaniu ofertowym.

Koordynator Projektu
Halina Tomczyszyn