Zawiadomienia o wyborze ofert

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie

phone Masz problem ? Zadzwoń: (46) 856-03-17

  • Zarejestruj się

Aktualności

Źródła nie znaleziono

                                                                                                                                        Baranów, dn. 17.12.2013 r.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dotyczy: zakupu usług na wykonanie, dostarczanie i wydawanie gorących posiłków

dwudaniowych dla uczniów Zespołu Szkół w Baranowie, Zespołu Szkół

w Bożej Woli, Zespołu Szkół w Kaskach, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

w Golach w ilości ok. 70 sztuk dziennie

W związku z dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie zawiadamia, że:

w postępowaniu zostały złożone 3 oferty nie podlegające odrzuceniu:

1) Oferta Nr 1 złożona przez P.P.H.U. EISPOL Urszula Podlewska, 09- 500 Gostynin, ul. Floriańska 8 –

    cena jednego posiłku brutto 5,36 zł.

2) Oferta Nr 2 złożona przez P.H.U. "AGA" Michał Bączkowski, 96-100 Skierniewice ul. Feliksów 32 –

    cena jednego posiłku brutto 5,30 zł.

3) Oferta Nr 3 złożona przez Tęcza Smaków Przemysław Fortuna, 05-119 Łajski, ul. Wierzbowa 4-

    cena jednego posiłku brutto 4,50 zł.

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Nr 3 złożoną przez:

Tęcza Smaków Przemysław Fortuna, 05-119 Łajski, ul. Wierzbowa 4.

                                                                                                                              Halina Tomczyszyn

                                                                                                                              Kierownik Gminnego

                                                                                                                              Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                                                              w Baranowie

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Kurs księgowości od podstaw

Dotyczy: zapytania ofertowego na realizację szkolenia zawodowego „Kurs księgowości od podstaw" z obsługą programów użytkowych w ramach projektu systemowego w 2013 r. Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji,Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej pt. „Człowiek najlepszą inwestycją-aktywna integracja w Gminie Baranów".

W związku z dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie zawiadamia, że:

na zapytanie ofertowe odpowiedziały 4 firmy.

Oferta Nr 1 – Profesja Centrum Kształcenia Kadr, Ośrodek Kształcenia Ustawicznego w Warszawie,
00-029 Warszawa, ul. Nowy Świat 33/13

Cena brutto wykonania usługi 1 400,00 zł.

 

Oferta Nr 2 - CEDOZ Sp. z o.o., 00-336 Warszawa, ul. Kopernika 30

Cena brutto wykonania usługi 1 800,00 zł.

 

Oferta Nr 3 – Atelier Stylizacji Valia, Ośrodek Doskonalenia Zawodowego AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI,
01-498 Warszawa, ul. Stanisława Ligonia 20

Cena brutto wykonania usługi 1 380,00 zł.

 

Oferta Nr 4 – Europejska Akademia Handlu i Przedsiębiorczości, 88-430 Janowiec Wielkopolski,
ul. Zielona 8

Cena brutto wykonania usługi 6 348,00 zł.

 

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Nr 3 złożoną przez Atelier Stylizacji Valia, Ośrodek Doskonalenia Zawodowego AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI, 01-498 Warszawa, ul. Stanisława Ligonia 20, ul. Leszno 21, która zaoferowała najniższą cenę wykonania zamówienia spośród firm spełniających wymogi określone w zapytaniu ofertowym.

Koordynator Projektu

Halina Tomczyszyn

                                                                                                                                              Baranów, 2013.07.23

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot. dostawy gorącego posiłku jednodaniowego do siedziby Filii Biblioteki Publicznej w Kaskach dla
7 uczestników projektu „Człowiek najlepszą inwestycją – aktywna integracja w Gminie Baranów" oraz trenera w terminie od 2013.07.25 do 2013.10.31.

W związku z dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie zawiadamia, że:

w postępowaniu zostały złożone 2 oferty nie podlegające odrzuceniu:

1) Oferta Nr 1 złożona przez Pizzeria „ Krzysztof Dziemdziela", 96-515 Teresin, ul. Lipowa 17,

cena wykonania i dostarczenia jednego posiłku – 21,50 zł.

2) Oferta Nr 2 złożona przez P.H.U. GASTRONOMIA Danuta Zaborowska, 96-317 Guzów,

ul. Ogińskiego 18, cena wykonania i dostarczenia jednego posiłku – 20,00 zł.

 

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Nr 2.

                                                                                                                Kierownik Projektu
                                                                                                                Halina Tomczyszyn

 

                                                                                                                                           Baranów, dn. 29.07.2013 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: zatrudnienia psychologa celem poprowadzenia na terenie gminy Baranów zajęć indywidualnych i grupowych w łącznej ilości 49 godzin zegarowych (30 godzin warsztatów kompetencji i umiejętności społecznych, 14 godzin warsztatów psychologicznych indywidualnych, 5 godzin warsztatów psychologicznych grupowych) z grupą 7-osobową uczestników Projektu POKL 7.1.1 „Człowiek najlepszą inwestycją – aktywna integracja w Gminie Baranów" w terminie od 25 lipca 2013 roku do 31 sierpnia 2013 roku.

W związku z dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie zawiadamia, że:

w postępowaniu zostały złożone 2 oferty nie podlegające odrzuceniu:

1) Oferta Nr 1 złożona przez Panią Małgorzatę Jedlecką ,cena 1 godziny 130,00 zł, łączna cena wykonania usługi: 6 370,00 zł.

2) Oferta Nr 2 złożona przez Panią Małgorzatę Fundowicz, cena 1 godziny 150,00 zł, łączna cena wykonania usługi: 7 350,00 zł.

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Nr 1 złożoną przez Panią Małgorzatę Jedlecką.

                                                                                                                    Kierownik Projektu

                                                                                                                    Halina Tomczyszyn

Baranów, dnia 2011.12.16

GOPS-8112-3/1/6/2011

Ogłoszenie o wyborze

najkorzystniejszej oferty

dot. postępowania o wartości zamówienia poniżej 14 000 euro/ art. 4, pkt 8 ustawy Pzp./

„Zakup usług na wykonanie, dostarczanie i wydawanie gorących

posiłków jednodaniowych dla uczniów Zespołu Szkół w Baranowie, Zespołu Szkół

w Bożej Woli, Zespołu Szkół w Kaskach, Publicznej Szkoły Podstawowej w Golach na

potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie"

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez:

 

P.H.U."AGA"

Michał Bączkowski

96-100 Skierniewice

ul. Feliksów 32

Przygotowywanie, dostarczenie i wydawanie gorących jednodaniowych posiłków do szkół na terenie Gminy Baranów w roku 2012 – 3,90 zł brutto za jeden posiłek dziennie .

Kierownik GOPS w Baranowie

Halina Tomczyszyn

Podstawowe Informacje

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie czynny jest w godzinach:

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek: 08:00-16:00
Środa: 08:00-17:00
Piątek: 08:00-15:00

Adres i telefon:
ul. Armii Krajowej 89, 96-314 Baranów
tel./fax (46) 856-03-17
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

S5 Box

Logowanie

Rejestracja