Zgodnie z art. 36 a ustawy z dnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1182) oraz Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji rejestru zbiorów danych (Dz. U. z 2015 r. poz. 719), Administrator Bezpieczeństwa Informacji w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Baranowie udostępnia zainteresowanym treść rejestru zbiorów danych do przeglądania w siedzibie ośrodka przy ul. Armii Krajowej 89 w Baranowie.

W celu ustalenia szczegółów udostępnienia treści ww. rejestrów proszę o kontakt pod nr tel. (46) 856 03 17.