Warto przeczytać

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie

phone Masz problem ? Zadzwoń: (46) 856-03-17

  • Zarejestruj się

Aktualności

Źródła nie znaleziono

efs-2-2013W grudniu 2013 roku zakończyła się kolejna edycja projektu systemowego „Człowiek najlepszą inwestycją - aktywna integracja w Gminie Baranów"

Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Priorytet VII: Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji"; Poddziałanie 7.1.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej". Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Realizatorem projektu systemowego „Człowiek najlepszą inwestycją - aktywna integracja w Gminie Baranów" był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie.

Projekt skierowany był do osób bezrobotnych z terenu gminy Baranów, pozostających bez pracy, w wieku aktywności zawodowej, zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających z pomocy społecznej.

W 2013 roku w projekcie wzięło udział 7 osób, w tym 5 kobiet i 2 mężczyzn oraz jedna osoba uzupełniająca wykształcenie.

efs-florystykaW ramach projektu w lipcu i sierpniu 2013 r. odbyły się w filii Biblioteki Publicznej w Kaskach m.in.:

  • Warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych 30 godz.
  • Warsztaty z doradcą zawodowym grupowe i indywidualne 20 godz.
  • Warsztaty psychologiczne grupowe 5 godz. i indywidualne 2 godz.

W okresie szkoleń miękkich uczestnikom zapewniono catering oraz zwrot kosztów dojazdu. Podczas warsztatów i szkoleń uczestnicy mogli lepiej poznać siebie, swoje mocne i słabe strony, określić predyspozycje zawodowe.

Po części szkoleń w Kaskach, przyszedł czas na konkretne decyzje oraz szkolenia zawodowe poza granicami gminy. Od września 2013 r. rozpoczęły się indywidualnie dobrane do potrzeb uczestników kursy i szkolenia zawodowe:

  • kurs komputerowy w Pruszkowie dla 2 osób
  • kurs artystyczne układanie kwiatów – florystyka w warszawie dla 1 osoby
  • kurs księgowości od podstaw w Warszawie dla 1 osoby
  • kurs na samodzielną księgową w Warszawie dla 1 osoby
  • kurs na operatora koparko – ładowarki w Skierniewicach dla 2 osób.

efs-0-2013Wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty z ukończonych szkoleń, które zakończyły się w listopadzie 2013r. osoba uzupełniająca wykształcenie rozpoczęła zajęcia we wrześniu 2013 r. zgodnie z planem ostatni semestr nauki na kierunku technik bhp, który zakończy się w lutym 2014r.

Wymienione kursy zawodowe zostały przeprowadzone przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Pruszkowie i Warszawie, Ośrodek Szkolenia AGAT s.c. w Skierniewicach, CEDOZ Sp. z o.o. w Warszawie, oraz Akademia Umiejętności w Warszawie. Dla osoby uzupełniającej wykształcenie zajęcia dydaktyczne przeprowadzał „Edukator" z Grodziska Mazowieckiego.

Uczestnicy projektu podczas szkoleń mieli zapewniony ciepły posiłek oraz otrzymali pomoc finansową na pokrycie kosztów dojazdu na czas trwania całego projektu.

W grudniu 2013r. miało miejsce spotkanie integracyjne projektu, podczas którego kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Pani Halina Tomczyszyn podziękowała uczestnikom za udział i wręczyła zaświadczenia potwierdzające udział we wszystkich warsztatach i szkoleniach. Spotkanie odbyło się na Kręgięlni w Żyrardowie po części uroczystej uczestnicy projektu skorzystali z zarezerwowanego toru i tak zakończyli swój udział w projekcie.

Naszym zdaniem warto podejmować działania na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, korzystających z pomocy społecznej, ponieważ takie działania zwiększają ich szanse na znalezienie zatrudnienia, pomagają na nowo odnaleźć się na rynku pracy, podnoszą poziom motywacji do działania i podejmowania trudu poszukiwania zatrudnienia.

efs-1-2013Gmina Baranów i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie realizują projekt systemowy „Człowiek najlepszą inwestycją – aktywna integracja w Gminie Baranów" od 2008 roku..

W ramach realizacji projektu systemowego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie zatrudnia 1 pracownika socjalnego realizującego zadania, wynikające z ustawy o pomocy społecznej oraz działania zaplanowane w ramach projektu na dany rok kalendarzowy m.in. doradztwa zawodowego i psychologii.

Dzięki udziałowi w projekcie swoje kwalifikacje podniosły już 42 osoby. Aktualne kwalifikacje i wiedza były im niezbędne do podniesienia samooceny i własnej wartości na rynku pracy.

Życzymy im powodzenia.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Podstawowe Informacje

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie czynny jest w godzinach:

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek: 08:00-16:00
Środa: 08:00-17:00
Piątek: 08:00-15:00

Adres i telefon:
ul. Armii Krajowej 89, 96-314 Baranów
tel./fax (46) 856-03-17
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

S5 Box

Logowanie

Rejestracja